5.4 C
Sofia
вторник, 10 декември, 2019

Разходка до Древен Египет

Студенти от Нов български университет забавляват и обучават безплатно ученици през ваканцията в библиотеката. За участие в отделните работилници е необходима регистрация на телефон 02/8110296 от 9.00 ч. до 17.30 ч. всеки делничен ден.  Разходка...

Е-здравеопазване за хора с увреждания

Библиотеката изготви тематична библиография „eHealth for people with disabilities“. Тя включва 93 заглавия на книги и статии на английски език, публикувани в периода 2008 г. – 2018 г. Използван e каталогът на Библиотеката на...

Най-четени книги

Книгата „Новата преса и преходът: Трудното конституиране на четвъртата власт“ от Ивайло Знеполски може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 007 / З-824) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“...

1000 научни списания от SAGE

До 1 юни 2018 г. библиотеката организира временен достъп до колекция „Sage Premier“, която съдържа 1000 научни пълнотекстови списания в областта на социалните и хуманитарни науки, технологиите и медицината. Хронологичният обхват е от 1999...

Най-четени книги

Книгата „Екология и управление“ от Тодор Божинов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 502 / Б 568) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява...

Седмица на открития достъп с De Gruyter

По повод Международна седмица на открития достъп до научни публикации, 23 до 27 октомври 2017 г., днес, библиотеката представя накратко Open Access (OA) политиката на издателство De Gruyter (най-вероятно вторият по големина OA издател...

Синдром на Даун

Библиотеката изготви тематична библиография „Родителски стрес при семейства на деца със синдром на Даун“. Тя включва 35 заглавия на книги и статии на български език, публикувани в периода 2000 г.-2016 г. Използвани са каталозите...

Избери културата и изкуството за свое бъдеще!

Информационен ден на Нов български университет В инициативата, предназначена за ученици горен курс на обучение и техните преподаватели, участват Магистърски факултет, департаменти „Архитектура“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“, „Театър“, „Изкуствознание и история на културата“, библиотека, музей и...

Един вход за търсене в бази данни

Обединено търсене в бази данни се осъществява чрез платформа EBSCO Discovery Service (EDS). Търсенето се провежда през едно място, като списъкът с резултати съдържа пълен текст на книги, статии и други видове документи или...

Семинар за студенти

Семинарът „Информационни ресурси за дипломна работа“ ще се проведе на 8 септември 2016 г. от 11.00 ч. до 12.00 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката,...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ОБМЕН НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С КОНГРЕСНАТА БИБЛИОТЕКА НА САЩ“ ще се проведе на 10. декември 2019 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!