-1.2 C
Sofia
вторник, 10 декември, 2019

Заемане на книги с червен етикет

Остават още шест дни, в които можете да заемате литература за дома от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (маркирани с червен етикет) в библиотеката. На 1 декември 2019 г. (неделя) се преустановява заемането от тази колекция. С...

Е-книги и електронни четци

Библиотеката предлага заемане за дома на е-книги с осигурен електронен четец. Списък на книгите можете да откриете в библиотечния каталог от меню „Списъци“, използвайте „Избрани заглавия“, а след това „Книги за електронен четец“.

Библиотечни колекции: „Справочни издания“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Справочни издания“ обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични...

Библиотечни колекции: „Книги“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекциите от книги се състоят от монографии, сборници, доклади...

Информация за студенти със специални образователни потребности

Пълна информация за достъпността на средата, използването на библиотечните колекции и услуги ще получите от сайта http://bit.ly/2NrkMoR, тел. 02/8110296 и имейл library@nbu.bg. Снимка: Disability. . Philosophy Talk and PhilosophyTalk.org. Retrieved 29 Oct 2019, from https://www.philosophytalk.org/shows/disability

Заемане за дома от студенти и докторанти

За дома се заемат книги, аудиовизуални материали, периодични и нотни издания на бюра „Заемна служба“ в библиотеката: Екземпляр за дома (зелен етикет) – 8 документа за 1 месец. Единствен/последен екземпляр (червен етикет) – 1...

Търсите е-заглавие?

Съдействие при издирване на електронна книга и е-списание ще получите на бюро „Справочно-библиографска информация“ в библиотеката. Библиотекарите ще обяснят принципите на работа и ще покажат методите за търсене в бази данни.

Търсите заглавие?

Съдействие при издирване на заглавия ще получите на бюро „Справочно-библиографска информация“. То се намира на втори етаж в библиотеката. Ще научите още, как да ползвате колекциите „Книги“, „Справочни издания“, „Периодични издания“, „Лични библиотеки“, „Дипломни...

Въпроси…

Попитайте библиотекаря за всичко, свързано с библиотеката, правилата за ползване, услугите и ресурсите. Така ще спестите време, а и ще научите повече. Съществуват различни начини да получите отговори.: имейл: library@nbu.bg, тел.: 02/8110296, чат канал: http://www.nbu.bg/bg/library, блог: https://library-blog.nbu.bg/, ...

Търсене по полета в библиотечния каталог

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=SwxI1PHNh3E При този вид търсене се комбинират едновременно няколко критерия. Задължително се посочва взаимовръзката между тях чрез логическите (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ. Това прави търсенето по полета изключително прецизно. Почти не се изваждат непотребни...

Нашите дарители

През месец ноември 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Валерия Фол, д.н., проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Пламен Дойнов,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!