-1.2 C
Sofia
вторник, 10 декември, 2019

Нашите дарители

През месец ноември 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Валерия Фол, д.н., проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Красимира Филева, доц. д-р Ралица Берберова, доц....

Студентски празник

8 декември 2019 г. е неучебен ден в Нов български университет. Весел и незабравим студентски празник! снимка: Blue Balloons . Edi Libedinsky. Unsplash.com. Retrieved  6 December 2019, from https://unsplash.com/photos/kmuAJgPmobw

Библиотечни колекции: „Лични библиотеки“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Лични библиотеки“ се състои от издания, притежавани от...

Среща с преводачката на книгите за Хари Потър

Център за книгата отправя покана за среща с преводачката на книгите за Хари Потър на 05. декември 2019 г. от 14.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. Водеща на събитието...

Библиотечни колекции: „Периодични издания“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Периодични издания“ се състои от вестници, български и...

Библиотечни колекции: „Художествена литература“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Художествена литература“ обединява класически образци от българската и...

Заемане на книги с червен етикет

Остават още шест дни, в които можете да заемате литература за дома от колекция „Единствен/последен екземпляр“ (маркирани с червен етикет) в библиотеката. На 1 декември 2019 г. (неделя) се преустановява заемането от тази колекция. С...

Библиотечни колекции: „Нотни издания“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Нотни издания“ обхваща партитури за различни музикални произведения...

Библиотечни колекции: „Дипломни тези и дисертации“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Дипломни тези и дисертации“ събира и съхранява защитени...

Библиотечни колекции: „Аудиовизуални документи“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Аудиовизуални документи“ включва материали на различни носители, аудио...

Нашите дарители

През месец ноември 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Валерия Фол, д.н., проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Пламен Дойнов,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!