10.5 C
София
петък, 10 април, 2020

Български книги в библиотечния каталог

Повечето български книги в библиотечния каталог са представени с корица и съдържание. В генерираното от библиотеката електронно съдържание може не само да се чете, но и да се провежда търсене. Добавеното съдържание се намира в...

Семинар за студенти

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „Е-КНИГИ И Е-СПИСАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ ще се проведе на 08 януари 2020 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата...

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в НБУ

На 19 декември 2019 г. наши гости бяха ученици от професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя с преподавател Лилия Сергиева. Гл. ас. д-р Маргарита Мишева запозна гостите с обучението в програма „Управление...

Работно време

На 23. декември библиотеката ще работи от 08.00 ч. до 21.00 ч., а книжарниците от 9.00 ч. до 17.30 ч. На 27. декември заповядайте в книжарниците и библиотеката от 9.00 ч. до 17.30 ч. Неработни и...

Коледни картички И АЗ МОГА / I CAN TOO 2019

Център за книгата подкрепя коледната инициатива на фондация „И АЗ МОГА / I CAN TOO“, създадена да подпомага деца със специални нужди. Организацията работи за подобряване качеството им на живот. И тази година „И...

Предложение за ваканцията

За коледните и новогодишни празници библиотеката предоставя възможност за заемане на литература от колекция „Единствен/последен екземпляр“, която през месеците декември и януари, се ползва само в читалня. Датата на връщане е 2 януари 2020...

Библиотечни колекции: „Доктор хонорис кауза“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Доктор хонорис кауза“ събира и съхранява произведения на...

Интегрирано обучение на библиотеката в учебната програма

От 23 ноември до 6 декември 2019 г. се проведе обучение за развитие на информационната компетентност, интегрирано в учебната програма на общообразователни курсове по български език и академично есе, които са задължителни за всички...

Студентски празник

8 декември 2019 г. е неучебен ден в Нов български университет. Весел и незабравим студентски празник! снимка: Blue Balloons . Edi Libedinsky. Unsplash.com. Retrieved  6 December 2019, from https://unsplash.com/photos/kmuAJgPmobw

Библиотечни колекции: „Лични библиотеки“

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Колекция „Лични библиотеки“ се състои от издания, притежавани от...

Виртуална програма през месец април: Информационни ресурси за дипломна теза по...

Семинар за студенти 14. април 2020 г., 15.00 ч. Участниците ще се научат как да: откриват информация по тема в библиотечния каталог, достъпват Дигитална библиотека, използват Научен електронен архив на НБУ, намират литература в Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС), поръчат списък с литература по тема, която ги интересува...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!