1.5 C
София
вторник, 18 февруари, 2020

Временен достъп до ProQuest Central

ProQuest Central e мултидисциплинарна база данни, съдържаща над 11 000 заглавия, повече от 8000 от които представени пълнотекстово. Тя е ценен ресурс за изследователи от всички нива и на всички пазари. Базата данни включва...

Временен достъп до ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge – изследователска база данни, която ви помага бързо да намирате, анализирате и обменяте информация в областта на науката, обществознанието, хуманитаристиката и изкуството. Тя осигурява интегриран достъп до висококачествена литература чрез...

Временен достъп до Scopus

Scopus – най-голямата реферативна и цитатна база данни, съдържаща анотации и библиографска информация за научна литература, както и качествени уеб ресурси в областта на науката, техниката, естествените, медицинските науки и социалните науки. Ежедневно обновявана,...

Временен достъп до ScienceDirect и Scopus

Лятото е чудесен сезон да се превърнеш в изследовател. Отиваш на място, където не си бил, откриваш девствен плаж, а привечер си убеден, че виждаш за първи път ярка звезда. Да, лятото е сезонът...

Временен достъп до ProQuest Central

ProQuest Central е пълнотекстова база данни с над 11 000 заглавия – около 8,000 от тях в пълен текст. Тя служи като основен електронен ресурс на всички нива на аналитичното изследване и осигурява достъп...

Временен достъп до Science Direct

Базата данни Science Direct е най-обемният електронен архив с пълнотекстови научни списания в Европа и се поддържа от реномираното издателство Елзевир. До 2 май 2008 г. в мрежата на НБУ всеки ще има възможността...

Временен достъп до SCOPUS

До 2 май 2008 г. ще имате възможност да търсите и прелиствате свободно в нова база данни. Тя предлага достъп до библиографските данни и анотации на над 15 000 заглавия от всички области на...

Научни издания от Springer и Palgrave Macmillan

Библиотеката на Нов български университет обогати своите колекции с научни електронни версии на книги, които вече притежава и на хартия, от издателствата Springer и...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!