5.4 C
Sofia
вторник, 10 декември, 2019

Къде да публикувам?

Обучението за преподаватели и докторанти “Къде да публикувам?: Идентифициране на списания с висок импакт фактор” ще се проведе на 26 февруари 2013 г. от 11.30 ч. в залата за колективна работа в читалня “Проф....

Електронен архив на защитените дoкторски тези в НБУ

Библиотеката се стреми да създаде пълен електронен архив на защитените докторски тези в НБУ. Това ще осигури подобаващо представяне в европейския портал за е-тези “DART-Europe”, където Нов български университет е единствен участник от България....

Кой ме цитира?

Обучението за преподаватели и докторанти “Кой ме цитира: Инструменти за проследяване на цитирания” ще се проведе на 21 февруари 2013 г. от 15.30 ч. в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова,...

Обучение за студенти

Петнадесета сесия “Как да се възползвам от библиотечните и информационните услуги?” на информационната работилница ще се проведе на 19 февруари 2013 г. от 14.30  часа в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка...

Портфолио в НЕА на НБУ

Обучението за преподаватели и докторанти “Създаване на научно-изследователско или творческо портфолио в НЕА на НБУ” ще се проведе на 12 февруари 2013 г. от 11.30 ч. в залата за колективна работа в читалня “Проф....

Четете ли е-книги и е-списания?

Ако посетите обучението ще се научите, как да търсите е-книги и е-статии в богатата гама от електронни ресурси, лицензирани от библиотеката. Ще разберете, как да ползвате повече от 74 000 е-книги и огромен брой...

Електронни книги и списания

Обучението за преподаватели и докторанти “Електронни книги и списания” ще се проведе на 8 февруари 2013 г. от 15.30 ч. в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“. Участниците ще...

Информационна работилница за студенти

Тринадесета сесия “Как да открия заглавие в каталога и да го намеря в библиотеката?” на нашата информационна работилница ще се проведе на 4 февруари 2013 г. от 15.30 часа в залата за колективна работа...

Наукометричен анализ от Thomson Reuters

Обучението за преподаватели и докторанти “InCites : Инструмент за наукометричен анализ от Thomson Reuters” ще се проведе на 30 януари 2013 г. от 14.30 ч. в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка...

Информационна работилница за студенти

Дванадесета сесия “Как да събера информация за моята дипломна работа?” на нашата информационна работилница ще се проведе на 28 януари 2013 г. от 15.30 часа в залата за колективна работа в читалня “Проф. Иванка...

Семинар за преподаватели и докторанти

Семинарът „ОБМЕН НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С КОНГРЕСНАТА БИБЛИОТЕКА НА САЩ“ ще се проведе на 10. декември 2019 г. от 16.00 ч. до 17.00 ч....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!