Обучение за преподаватели и докторанти

48

На 13 декември 2013 г. от 14.00 ч. в Семинарната зала на библиотеката ще се проведе обучение „Откриване и организиране на научна информация за вашата дисертация“.  Първоначално то бе обявено за  12 декември 2013 г. от 15.30 ч.

 Тема 1. 14,00 – 14,50 ч.
Извлечете най-доброто от  SCOPUS  и  ScienceDirect
Презентатор: Тошка Борисова, оторизиран обучител на Elsevier

 За пета поредна година българските учени имат достъп до базите данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS. Пълнотекстовата база данни ScienceDirect и най-голямата библиографска база SCOPUS  са в помощ на научно-изследователската работа.

В обучението се акцентира на:

• търсене на научна информация в пълен текст;
• наукометрични показатели и функционалност;
• справки за цитирания на автори, h индекс;
• анализ на списания: Journal Analizer, импакт ранг.

Тема 2. 15,00-15,50 ч.
Откриване и организиране на научна информация за вашата дисертация
Презентатор: Радостина Тодорова, библиотека на НБУ

 Участниците ще се запознаят с:

 • • Как по-бързо да откриват качествена научна информация в:
  o библиотечни каталози;
  o електронни информационни ресурси.
 • • Кои библиотечни и информационни услуги помагат при:
  o информирането по темата;
  o осигуряване на достъп до източниците на информация;
  o цитирането и съставянето на списъка с използвана литература.
 • • Защо е необходимо разпространението на информация за дисертационния труд:
  o депозиране на автореферата в Научния електронен архив на НБУ;
  o единен портал за достъп до дисертации в Европа – DART Europe.

 снимка: IMechE Archive and Library

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име