Управлявайте по-добре с “Emerald Management Plus”

44

На 27 юни 2014 г. в библиотеката на Нов български университет ще се проведе информационен ден „Управлявайте по-добре с Emerald Management Plus“. От 14.00 ч. до 15.00 ч. в залата за колективна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ ще бъде представен електронният ресурс „Emerald Management Plus“ на „Emerald Group Publishing“, издател на научни списания и книги в областта на управлението, бизнеса, образованието, библиотекознанието, здравеопазването и инженерството. Компанията е създадена във Великобритания през 1967 г.

„Emerald Management Plus“ предоставя достъп до качествени рецензирани изследвания, включени в 250 списания в почти всички дисциплини за управление. Голяма част от заглавията се индексирани от Thomson Reuters (ISI) и Scopus. 93 висши училища от топ 100 на „Financial Times“ определят, че списанията са с оригинален принос към науката и практическо значение за бизнеса. Ако вземете участие в представянето на електронния ресурс ще се научите:

  • бързо и лесно да намирате информацията, която ви е необходима;
  • ефективно да работите с цитирането;
  • да управлявате свой профил в платформата;

Желаещите ще получат сертификат за участие. За тези изследователи, преподаватели и студенти, които вече познават системата, предлагаме персонална консултация с библиотекар между 10.00 ч. и 16.00 ч. За участие в информационния ден е необходима електронна регистрация. Очакваме ви!

За въпроси: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име