Димчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнение

136

Четете статията на Надежда Александрова, „Димчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнение“, публикувана в последния брой 18 на сп. „Библиосфера“. Авторът сам избира литературата за свое поприще. Работата ѝ в Националния музей на българската литература (НМБЛ) налага непрекъснат труд с литературно-исторически документи в библиотеки и архиви, разговори с автори, срещи с антиквари и колекционери. Богатият практически опит предопределя взискателност и изключителна точност в детайлите. Надежда Александрова разглежда сродни теми и мотиви в лирическите текстове на Яворов и Дебелянов, разказва за появата на Дебелянов в литературата, за близостта в познанството между тях, за размисъла върху противоречието патриотичен дълг и любовта към човека. Детайлно е представен мотивът nevermore у Яворов и Дебелянов.

снимка: Родната къща на Яворов, гр. Чирпан [Фотография]. Къща-музей „П. К. Яворов“. [13 май 2015].