По случай 130 години от рождението на Николай Лилиев

65

По случай 130 години от рождението на Николай Лилиев

Четете статията „По случай 130 години от рождението на Николай Лилиев: Из архива на проф. д-р Кръстьо Мирски“ на д-р Александра Трифонова, публикувана в последния брой 19 на сп. „Библиосфера“ (http://bibliosphere.eu/). Авторът  привлича вниманието на читателите върху непубликуван текст на Лилиев. Той е чернова на лекция върху историята на българския театър. Текстът е намерен сред документите на проф. Мирски.

Списание „Библиосфера“ е с открит достъп. Излиза от 2001 г. Индексирано и реферирано е в база данни „Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text“ на EBSCO. Включено е в „Directory of Open Access Journals“ (DOAJ) и „Elektronische Zeitschriftenbibliothek“. От 4 януари 2016 г. фигурира и в списъка на съвременни български издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Снимка:
Ръкопис на записките на Николай Лилиев, част от 1 лист. Център за документи и архивни фондове (ЦДАФ);

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име