Най-четени книги

116

Най-четени книги

Книгата „От педиатрия към психоанализа“ на д-р Доналд Уиникът (1896-1971) може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 159.96 / У 635) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В представянето на „От педиатрия към психоанализа“ на страницата на издателя изтъкват, че 26-те статии, съдържащи се в книгата са писани от 1931 г. до 1956 г. Авторът е заемал длъжността президент: на секцията по педиатрия към Кралското общество по медицина, Британското психоаналитично общество и Асоциацията за детска психология и психиатрия.

От същия автор на български език са публикувани книгите „Игра и реалност“ (1999 г.)  и “Детето, семейството, заобикалящия го свят” (2001 г.).

Ако искате да научите повече за Доналд Уиникът погледнете книгата „Donald W. Winnicott : A New Approach“ на Laura Dethiville, част от колекция „eBook Academic Collection“ на EBSCO .

1 коментар

  1. Препоръчвам на студентите да четат Илия Троянов и Даниел Богданов

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име