Библиотеката на НБУ с участие на ТЕЛЕКОМ 2011

52

На 13 и 14 октомври, тази година, ще се проведе национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2011 : Телекомуникациите, среда за предоставяне на информационни услуги за всички в Националния дом на науката и техниката. Ваня Илиева ще говори за “Практическото приложение на RFID технологията в библиотеката на НБУ”. Презентацията ще покаже нашия опит в използването на радиочестотни устройства и компоненти, с цел защита на библиотечния фонд, контрол на достъпа, събиране и анализиране на статистически данни. Ще бъдат представени използваните от нас RFID устройства, компоненти и софтуерни приложения с техните названия и модели, кратки технически характеристики и ключова в практическо отношение функционалност, както и ползите за читатели и библиотекари.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име