Услуги за хора с нарушено зрение

53

Библиотеката разполага със специализирано читателско място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей. Читателите могат да поръчат по телефон или електронна поща сканиране и разпознаване на необходимата им литература или отпечатване на текст на брайлов шрифт. Тези, които посетят библиотеката, могат да се възползват от говорещия софтуер и да четат посредством брайловия дисплей. Услугите за хора с нарушено зрение са безплатни. Повече информация ще получите на имейл library@nbu.bg.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име