Нашите дарители

61

През месец декември 2018 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. Георги Карастоянов, д.н., доц. д-р Добринка Костова, доц. д-р Майя Василева, д-р Панайот Ляков, д-р Пламен Атанасов, Надежда Георгиева, Капка Димова, Гълъб Черпоков, сем. Росица и Иван Станчеви.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име