Изложба „Да опознаем Пловдив: Европейска столица на културата 2019“

78

1-30 март 2019 г.
Библиотека, I етаж

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с най-стария жив град в Европа – гр. Пловдив. Повод за нея е обявяването му за европейска столица на културата през 2019 г. В изложбата са включени документи от области история, археология, социология, литература, музика, изобразително изкуство, архитектурата, краезнание и други. Неин основен фокус е разглеждането на историческото и социокултурно развитие на гр. Пловдив от античността през Средновековието и Възраждането до наши дни, не само в регионален и национален, но и в общоевропейски контекст, проблематизирайки по този начин приноса му за оформянето на съвременното лице както на Балканите, така и на Стария континент.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии и от бази данни CEEOL, „Academic Search Complete“ на EBSCO, JSTOR и Web of Science.

Сред изложените издания са: „Възрожденският Пловдив (Принос в българското духовно възраждане)“ на Николай Генчев, „Възрожденският Пловдив и музиката : Фактори за формирането на българската градска музикална култура на възрожденския Пловдив“ на Андрей Андреев, „Етносоциология на града : По примера на град Пловдив“ на Меглена Златкова, „Иван Вазов в Пловдив“ на Милена Цанева, „Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението“ на Евдокия Емануилова, „Изъ Пловдивъ въ друго време : Двайсетъ илюстрирани антрефилета съ много образи за началото на миналий век“ на Емил Стоицов, „Пловдив – другият бряг на Европа“ на Владимир Балчев, „Пловдив през Средновековието (IV-XIV век)“ на Ани Янкова Данчева-Василева, „Пловдивска енциклопедия“ на Георги Райчевски, „Под Балкана : Бележки за посещение в Пловдивската област през 1876 г. : С карта на провинцията, прилежаща към Пловдив, и гравюри по фотографии“ на Робърт Мор, „Филипопол – древният Пловдив : Архитектура и градоустройство“ на Матей Матеев,  „Contributions a l’histoire du stade antique de Philippopolis“ на Димитър Цончев и редица други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име