Нашите дарители

98

През месец  февруари 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: д-р Георги Текев, акад. проф. д-р Миладин Апостолов, проф. Мария Грозева, д.н., проф. д-р Жоржета Назърска, проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Емилия Дворянова, доц. д-р Михаил Груев, гл. ас. д-р Светослав Анев, д-р Станьо Динов, д-р Страхил Панайотов, д-р Тихомир Радев, Димо Георгиев, Жюстин Томс, Милкана Любенова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име