Изображения за дипломни тези и изследвания

73
Gravestones, Nakanoi-hashi, Koyassan, Japan

База данни „Britannica Image Quest“ предлага над 3 милиона качествени изображения на всяка тема от водещи колекции в света: Encyclopædia Britannica, Getty Images, National Geographic Society, National Portrait Gallery, Natural History Museum, Oxford Scientific (OSF), Times Picture Archive, Royal Geographical Society и други.

Преподаватели и студенти могат да използват изображенията в своите изследвания и проекти.  Всяка снимка или илюстрация е придружена с данни за заглавие, източник, носител на авторските права и ключови думи.

„Britannica Image Quest“ може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

снимка: JAPAN. [Photography]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 22 Mar 2019, from https://quest.eb.com/search/138_1072151/1/138_1072151/cite

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име