Нашите дарители

64

През месец  март 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. дпн Цветанка Ценова, проф. д-р Полина Стасинска, доц. д-р Анушка Леви, доц. д-р Евгения Благоева, доц. д-р Соня Алексиева, гл. ас. д-р Ваня Динева, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, д-р Людмил Дуриданов, Валентина Талигарова, Мина Хлебарова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име