ProQuest: колекция от електронни книги

86

Колекция „University Press Ebook Collection“ чрез платформа “Ebook Central” на ProQuest предлага свят на надеждно съдържание, което да подпомогне преподаването, ученето и научните изследвания. В нея се съдържат над 26 хиляди книги, издавани от 193 академични издателства като Oxford University press, Yale University press, State University of New York Press, Georgetown University press и други. Колекцията включва области като архитектура и изящни изкуства, икономика и бизнес, география, туризъм, спорт и развлечения, здравеопазване и медицина, психология, история, политология, право, журналистика, езикознание и литература, философия, социология, религия, компютърни науки, екологично инженерство, околна среда, биология и ботаника, математика, физика, химия, астрономия и други. Книгите са предимно на английски, но има на френски, немски, испански и други езици.

Чрез системата за отдалечен достъп до електронни ресурси може да се използват електронните книги. След зареждане на списъка се избира връзка „ebookcentralSSO“. Възможно е поискване на потвърждение от браузъра за преминаване към сайта. В този случай е необходимо да се избере „Continue to this website (not recommended)“ (за Internet Explorer), „Add Exception“ (за Mozilla Firefox) и „Proceed to…(unsafe)“ (за Google Chrome).

Снимка: Bled Dry [Image]. ProQuest. Retrieved 4 April 2019, from https://www.proquest.com/

Автор на текста: Георги Недялков, студент VI семестър, специалност „Библиотечно-информационни науки“, СУ „Св. Климент Охридски“, студентски стаж в Библиотеката на НБУ;

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име