База данни с български научни издания

83

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) е база данни, съдържа научни периодични издания и книги в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа. Осигурен е пълнотекстов достъп до колекцията от периодични издания. В многоезичния ресурс, с издания на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски и други езици, са включени 144 български списания.

CEEOL се ползва в локалната мрежа на университета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име