Списания от Cambridge University Press

89

Библиотеката предоставя пълнотекстов достъп до онлайн версиите на 7 списания, издавани от Cambridge University Press чрез платформа „Cambridge Core“. Важно е да се знае, че достъпът е до точно определени години на издаване, а не до целия архив на следните списания:

  • American Political Science Review – за периода от 2002 г. до 2018 г.;
  • Behavioral and Brain Sciences – за периода от 1997 г., от 2000 г. до 2002 г., от 2007 г. до 2009 г. , от 2012 г. до 2018 г.;
  • British Journal of Political Science – за периода от 2007 г. до 2016 г.;
  • Journal of Linguistics – за периода от 2007 г. до 2017 г.;
  • Perspectives on Politics – за периода от 2003 г. до 2018 г.;
  • PS: Political Science & Politics – за периода от 2002 г. до 2018 г.;
  • World Politics – за 2010 г., 2017 г.;

Платформата „Cambridge Core“ съдържа 380 рецензирани научни периодични издания. В нея са включени и списания с открит достъп, които могат да се използват свободно. За да достигнете до пълнотекстови резултати, след провеждане на търсене маркирайте в меню “Access”: Only show content I have access to.

„Cambridge Core“ може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име