Списания от SAGE Publications

356

Библиотеката предоставя възможност за ползване на пълен текст от списания, издавани от SAGE Publications чрез платформата „SAGE Journals“. Достъпът е до точно определени години на издаване, а не до целия архив на следните списания:

 • Administration & Society – за периода от 2000 г. до 2002 г.
 • Anthropological Theory – за периода 2008 г., 2010 г.;
 • Clothing and Textiles Research Journal – за периода от 2013 г. до 2018 г.;
 • Comparative Political Studies – за периода от 2001 г., 2002 г., 2004 г.;
 • Contemporary Sociology : A Journal of Reviews – за периода 2010 г. до 2012 г.;
 • East European Politics & Societies – за периода 2006 г., 2008 г., 2010 г.;
 • European History Quarterly – за периода 2008 г., 2010 г.;
 • European Union politics – за периода 2008 г., 2010 г.;
 • Group & Organization Management : An International Journal – за периода от 1999 г. до 2003 г.;
 • Group Processes & Intergroup Relations – за периода от 1999 г. до 2002 г., 2010;
 • International Journal of Cross Cultural Management – за периода от 2001 г. до 2004 г., 2010 г.;
 • International Political Science Review – за 1999 г.;
 • International Sociology – за периода от 1999 г.до 2003 г.;
 • Journal of Business and Technical Communication – за периода от 1999 г. до 2003 г.;
 • The Journal of Entrepreneurship – за периода от 1999 г. до 2003 г.;
 • Journal of the American Psychoanalytic Association – за периода от 2013 г. до 2018 г.;
 • Journalism & Mass Communication Quarterly – за периода от 2013 г. до 2017 г.;
 • Theory, Culture & Society – за периода от 2010 г. до 2018 г.;
 • Urban Affairs Review – за периода от 2000 г. до 2002 г., 2004 г., 2008 г., 2010 г.;

SAGE е петият по големина издател на списания в света. Платформата “SAGE Journals” включва над 1000 периодични издания, обхващащи хуманитарните и социални науки, технологиите и медицината. Повече от 400 са публикувани от името на научни общества и институции. В нея са включени и списания с открит достъп, които могат да се използват свободно.

„SAGE Journals“ може да се ползва както в локалната мрежа на университета, така и извън нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име