Обучение на американски студенти в библиотеката

57

На 4. юни 2019 г. се проведе обучение на американски студенти в библиотеката, посещаващи лятна програма „Neurobiology of Developmental Disorders“ в Нов български университет с ръководител доц. д-р Маргарита Станкова, департамент „Здравеопазване и социална работа“. Студентите се запознаха с ресурсите и услугите на библиотеката, които ще подпомогнат процеса им на обучение през месец юни в университета.

снимка: The Neurobiology of the Subtle Body [Image]. Subtle Yoga. Retrieved 10 June 2019, from https://subtleyoga.com/product/the-neurobiology-of-the-subtle-body-sept-22-23-2018-2/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име