Иновационни модели във външната търговия и икономика на България

53

Четете статията „Иновационни модели във външната търговия и икономика на България“ от гл. ас. д-р Ирена Николова, публикувана в сборника „Лидерството – време е за промени“. Пълният текст ще откриете в Научния електронен архив.

РЕЗЮМЕ: Развитието на технологиите се отразява на външната търговия и на икономиката на всяка държава, включително и на България. Но тяхното въвеждане в практиката е задължително, за да се подобри конкурентоспособността на фирмите и да се запази техния дял на пазара. Така иновациите са ключови за развитието на отделните фирми и за подобряване на предимствата на дадена държава. Целта на доклада е да се разгледат и анализират иновациите, приложени във външната търговия на България, а оттам и върху икономиката ни през последните години.

снимка: chuttersnap [Photography]. Unsplash.com. Retrieved 09 August 2019, from https://unsplash.com/photos/P7dmfrpYBTo

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име