Развитие на външната търговия на България след 1989 година

46

Четете статията „Развитие на външната търговия на България след 1989 година“ от гл. ас. д-р Ирена Николова, публикувана в сборника „Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения“. Пълният текст ще откриете в Научния електронен архив.

РЕЗЮМЕ: Външната търговия на България през последните 25 години се променя както в резултат на динамичните процеси в самата икономика на страната, така и поради темповете на развитие на държавите, с които е обвързан българският внос и износ. Засегнати са два основни въпроса: причините за развитието на външната търговия на България през последните 25 години, както и състоянието на търговията ни и очертаващите се тенденции за бъдещо развитие.

снимка: World Trade Center – PATH Station, New York, United States [Photography]. Luca Bravo. Unsplash.com. Retrieved 17 September 2019, from https://unsplash.com/photos/B6-H27CMbGI

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име