Нашите дарители

62

През месец октомври 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д.ю.н. Георги Пенчев, проф. д.ф.н. Мери Лакова, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Манол Рибов, доц. д-р Виолета Касърова, доц. д-р  Майа Василева, доц. д-р Моника Попова, гл. ас. д-р Бистра Николова, гл. ас. д-р Маргарита Мишева, д-р Емил Трайчев, Валентин Илиев, Стефан Стайнов, Цветан Добрев.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име