Библиотечни колекции: „Аудиовизуални документи“

35

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Аудиовизуални документи“ включва материали на различни носители, аудио касети, видео касети, грамофонни плочи, CD и DVD с филми, музика, немузикални звукозаписи, аудиокниги и др. Всички аудиовизуални материали, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да заемат за дома от тази колекция едновременно 5 документа за 1 месец. Студенти с установена дислексия на развитието ползват колекцията за 2 месеца

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име