Библиотечни колекции: „Книги“

20

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекциите от книги се състоят от монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала с научен и научно-популярен характер. Характеризират се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, старогръцки, новогръцки, латински и други езици. Всички книги, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Книгите основно формират колекции „Екземпляр за дома“ (зелен етикет) и „Единствен/последен екземпляр“ (червен етикет). Студенти и докторанти могат да заемат за дома от „Екземпляр за дома“ едновременно 8 документа за 1 месец, а от „Единствен/последен екземпляр“ – 1 документ за 3 дни, с изключение на месеците декември, януари, май и юни. Студенти с установена дислексия на развитието ползват колекция „Екземпляр за дома“ за 2 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име