Семинар за първокурсници

34

Библиотеката организира през цялата година семинари за развитие на информационна компетентност. Семинарът „УСЛУГИ ЧРЕЗ ЧИТАТЕЛСКА КАРТА“ ще се проведе на 13. ноември 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Участниците ще научат повече за възможностите на читателската карта, чрез която се:

  • отключват входните врати на библиотеката и компютърните центрове І и ІІ,
  • заема литература за дома,
  • използва меню „Моят запис“ в библиотечния каталог,
  • осигурява достъп извън локалната мрежа до електронни книги и списания,
  • ползват 15.00 лв. кредит всеки семестър за заплащане на услуги.

Входът е свободен за студенти на Нов български университет. Необходима е регистрация на тел. 02/8110296. Месечна програма на семинарите за студенти се публикува на сайта на библиотеката.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име