„Мениджър за един ден“ 2019

33

Организатори в Нов български университет на едно от значимите инициативи на JA Bulgaria е департамент „Икономика“. Целта на „Мениджър за един ден“ е кариерно да ориентира ученици и студенти, на възраст между 16 и 23 години, запознавайки ги с компании и организации в рамките на един ден.

На 07. ноември 2019 г. ученици от цялата страна посетиха Нов български университет и се запознаха с възможностите за обучение.

В рамките на половин час учениците се запознаха с ресурсите и услугите в Библиотеката. Специална част от презентацията зае ползването на електронна книга от колекция „eBook Academic Collection“ на EBSCO, като учениците сами трябваше да достигнат до нея чрез собствените си мобилни телефони. Водещ в библиотеката бе Гергана Мартинова, началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“, а модератори гл. ас. д-р Росица Накова и доц. д-р Надежда Димова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име