Библиотечни колекции: „Справочни издания“

32

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Справочни издания“ обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични речници и справочници в различни области на знанието, езикови, двуезични и многоезични речници, наръчници, алманаси и други издания със справочен характер. Всички справочни издания, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог. Маркирани са с жълт етикет и се ползват на място. Подредени са зад бюро „Справочно-библиографска информация“ и в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име