Библиотечни колекции: „Нотни издания“

52

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Нотни издания“ обхваща партитури за различни музикални произведения и инструменти. Колекцията включва издания на едни от най-престижните музикални издателства в света. Всички нотни издания, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Студенти, докторанти, преподаватели и служители заемат по 1 документ от тази колекция за срок от 1 месец.

снимка: Music sheet in the dark. [Image]. Antoine Julien. Unsplash.com. Retrieved 21 November 2019, https://unsplash.com/photos/XHobt5FaqTo

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име