Подписът след запетая

214

Четете статията „Подписът след запетая“ от д-р Младен Младенов, публикувана в списание „Общество и право“ в брой 6 от 2019 г. Пълният текст ще откриете в Научния електронен архив.

РЕЗЮМЕ: „Подписът след запетая“ е един институционален шаблон за поведение, който се приема едва ли не за нормален, а в някои случаи – дори и за задължителен. Този стереотип от съзнателни действия на някои от органите на публична власт, техните администрации и държавни служители е толкова дълбоко вкоренен у тях, че те дори и не желаят да бъдат разубедени, че това е „лоша практика“, която категорично не намира опора нито в закона, нито в правото като цяло. Текстът ще разглежда с подход на идентичност „подписът след запетая“ и „запетаята пред подписа“, в зависимост от акцента върху елементите на тази съвкупност.

снимка: Sign here [Photography]. Helloquence. Unsplash.com. Retrieved 21 November 2019, from https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име