Библиотечни колекции: „Художествена литература“

36

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Художествена литература“ обединява класически образци от българската и световна литература, както и произведения на редица съвременни автори, носители на Нобелова награда за литература, международни и национални отличия. Всички издания художествена литература, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Студенти, докторанти, преподаватели и служители заемат по 2 документа от тази колекция за срок от 1 месец. Студенти с установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от колекцията за 2 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име