Научните библиотеки в полза на обществото

25

Презентация „Научните библиотеки в полза на обществото – впечатления от 48-та годишна конференция на LIBER“ представи Диляна Младенова-Давидова, библиотекар от отдел „Развитие на колекции“ в Библиотеката на Нов български университет, на Национална годишна среща на Български информационен консорциум, проведена на 27. ноември 2019 г. в зала 207 в централната сграда на Българска академия на науките.

В презентацията тя насочва вниманието към краудсорсинг в Австрийската национална библиотека, библиотекарите като ръководители на проекти по инициативата „Отворена наука“, университетските периодични издания с консолидиране на институционални хранилища в платформа за публикации на свободен достъп и студентите с аутизъм като изследователски партньори.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име