Библиотечни колекции: „Периодични издания“

65

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Периодични издания“ се състои от вестници, български и чуждестранни списания и годишници. Всички периодични издания, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Студенти, докторанти и служители заемат по 1 документ от тази колекция за срок от 3 дни, а преподавателите по 5 документа за срок от 3 дни. Студенти с установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от колекцията за 2 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име