Библиотечни колекции: „Лични библиотеки“

31

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Лични библиотеки“ се състои от издания, притежавани от видни български и чужди учени. Те са дарени лично от тях или техни наследници на университета. Личните колекции са на името на: проф. Александър Фол, проф. д-р Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян Ничев, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Михайлов, акад. Иван Дуриданов, проф. Иванка Апостолова, д.н., проф. Магдалина Станчева, проф. Питър Блек, проф. Ричард Шнайдер, проф. Цеко Торбов и Георги Текев.

Всички издания от колекцията са описани в библиотечния каталог. Освен това са създадени описи на личните библиотеки в меню „Списъци“, подменю „Избрани заглавия“.

Студенти и докторанти заемат по 1 документ от тази колекция за срок от 3 дни, а преподавателите по 1 документ за срок от 20 дни. Студенти с установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от колекцията за 2 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име