Нашите дарители

123

През месец декември 2019 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Веселин Методиев, проф. Виолета Дечева, д.н., проф. д-р Димитър Л. Цветков, д.м.н., проф. д.ик.н. Методи Кънев, проф. д-р Войчех Гизицки, полк. доц. д-р Петко Димов, доц. д-р Юлияна Гълъбинова, гл. ас. д-р Б. Георгиев, д-р инж. хим. Иван Д. Иванов, д-р Александра Трифонова, д-р Гергана Райжекова, д-р Панайот Ляков, Ванина Димова, Димитър Кънев, Лиляна Филипова и Стоян Горанов.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име