Потребителски профил в библиотечния каталог

25

Всеки, притежаващ читателска карта, разполага със собствено „място” в библиотечния каталог, наречено „Моят запис”. За „Читателски номер“ въвеждате номера на читателската карта, който стои непосредствено под баркода. За „Парола“ служи имейлът, който сте посочили при регистрация в библиотеката. Системата предлага:

  • „Читателски запис” – с достъп до вашите лични данни.
  • „Заети документи” – с данни за заетите от вас книги, дата на заемане и връщане. Предлага възможност за удължаване срока на ползване чрез функция „Презаписване”.
  • „История” – с информация за ползваните от вас книги и аудиовизуални материали.
  • „Дължими суми” – за задължения при просрочени книги или използвани услуги.
  • „Запазени документи” – с информация за кои заглавия и кога е направена заявка чрез функцията “Запази”.
  • „Съобщения” – с изпратени до вас писма от библиотеката.
  • „Смяна на парола” – възможност за защита на вашите данни. Препоръчваме да смените паролата си.
  • „Моите коментари” – със списък на заглавията, за които давате мнение.
  • „Моите оценки“ – оценяване на прочетени заглавия.
  • „Моите списания” – с информация за получаваните от библиотеката списания, с възможност да се абонирате за електронна версия на техните съдържания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име