Геополитика и геостратегия

23

Периодично издание „Геополитика & геостратегия“ с ISSN 1312-4579 е част от колекциите на библиотеката от 2007 г. Издава се от Българско геополитическо дружество със съдействието на Институт за балкански и европейски изследвания и агенция „Ди Ел Кей“.

„Списание „Геополитика“ си поставя амбициозната задача да очертае параметрите на промените, извършващи се през последните години на планетата, както и онези рамки, в които следва да се гради новата българска национална стратегия. В тези анализи ще разчитаме както на най-известните имена в съвременната ни геополитическа наука, така и на онези млади хора, които сега навлизат в нея, но които ще определят развитието и успехите и през първата половина на новия ХХІ век. Наред с тях, разбира се, ще представяме анализи и дискусионни материали на утвърдени световни учени-геополитици. Ще се опитаме органично да съчетаем представянето на постиженията на теоретичната с тези на приложната геополитика, добре съзнавайки, че само владеещият до съвършенство геополитическия инструментариум елит е способен да осигури добро бъдеще за собствената си страна и нация“.

                                                                         Инж. Тодор Кондаков, главен редактор

Преподаватели, студенти, докторанти и служители на Нов български университет могат да заемат списания за ползване извън библиотеката. Неустойката за забава е 1.00 лв. на ден за 1 документ. Библиотеката предлага услуга „Моите списания“, при която абонатът получава страницата със съдържание списанието на посочен имейл, всеки път когато то пристигне в университета.

снимка: Списание „Геополитика & геостратегия“ [изображение]. Българско геополитическо дружество, Достъпно на 23 януари 2020, от https://geopolitica.eu/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име