Библиотечни колекции: „Редки и ценни издания“

42

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Редки и ценни издания“ включва документи с уникално оформление, на редки езици, книги в ограничен тираж или библиофилски издания. Всички издания от колекцията са описани в библиотечния каталог и могат да се ползват от читателите само на място.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име