Изложба „Медийна грамотност“

18

3-28 февруари 2020 г.
Библиотека, I етаж

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с медийната грамотност. Повод за изложбата е международният Ден за безопасен интернет, който тази година се чества на 11-и февруари. През предходната 2019 г. над 150 държави организират инициативи под мотото „Заедно за по-добър интернет“.

Денят за безопасен интернет цели да повиши осведомеността за възникващите проблеми във виртуалното пространство, от киберзаплахи до социални мрежи и да избере тема, отразяваща актуалните проблеми. Създадена е европейска мрежа „Insafe“ от национални центрове за безопасен интернет. Всеки център провежда информационни и образователни кампании. През 2019 г. Коалиция за медийна грамотност в образованието за втора поредна година обявява „Дни на медийната грамотност“.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „eBook Academic Collection“ и „Academic Search Complete“ на EBSCO, JSTOR, колекция „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect, WEB of Science и Научния електронен архив на НБУ.

Сред изложените документи са: „Комуникационна демокрация“ от Росен Стоянов, „Педагогика на медийната комуникация: Социологически, психологически, етични и педагогически основи на комуникацията в дигиталното общество“ от Данаил Данов, „Медийна и комуникативна компетентност: Основи на медийната педагогика“ на Божидар Ангелов, „Акценти в медийното образование“ на Лилия Лозанова, „Медиа общество: Социология на медиите и масовата комуникация“ от Катя Михайлова и други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име