Нашите дарители

27

През месец януари 2020 г. дарители на Библиотеката на Нов български университет са: проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Надежда Маринчевска, проф. Рая Заимова, д.н., гл. ас. д-р Десислава Алексова, д-р Васил Марков, д-р Евелина Белчева, д-р Ирина Якимова, д-р Наталия Симеонова, о.з. полк. Христо Каленицов, Антоанета Алексиева-Иванова, Антоанета Бачурова, Любомир Шопов и Силвия Стоянова.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име