Доставка на книги и статии

38

Услугата „Доставка на книги и статии“ се предоставя от библиотеката. Книги, статии от списания и доклади от конференции, които не са част от библиотечните колекции на Нов български университет се доставят за ползване от други библиотеки в страната и извън нея. Може да се поръча електронна доставка на статии от списания, вестници, сборници или глави от книги. Заявката се изпраща онлайн, като се предоставят данни за заглавието на имейл: library@nbu.bg.

Повече информация ще получите на бюро „Заемна служба“, втори етаж тел. 02/8110261, в. 1291.

снимка: Biblioteca Vasconcelos, Mexico City. [Photography]. Kirill. Unsplash.com. Retrieved 19 February 2020, https://unsplash.com/photos/-IKW5qBvZtY

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име