Работно време

51

Във връзка със Заповед на Ректора № З-РК-159 от 10. март 2020 г. библиотеката и прилежащите към нея, компютърен и технологичен център, няма да работят с потребители до 15. март, включително.

Няма да се начислява неустойка за забава от 11 до 15.03.2020 г.

Заповядайте отново на 16. март 2020 г.!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име