Връщане на книги

58

Можете да продължите да работите със заетите от вас библиотечни документи до 15. април 2020 г. Неустойки за забава не се начисляват в периода 11 март – 15 април 2020 г.

Възможно е да получите по имейл известие от библиотечната система за предстоящ изтичащ срок или просрочие на документите, които сте заели. Препратете тези писма на library@nbu.bg без допълнителен текст.

снимка: bruce mars [Photography]. Unsplash.com. Retrieved 17 March 2020, from https://unsplash.com/photos/SCB6nhgNHZU

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име