Връщане на книги

32

Можете да продължите да работите със заетите от вас библиотечни документи до 31. май 2020 г. Неустойки за забава не се начисляват в периода 11 март – 31 май 2020 г.

Възможно е да получите по имейл известие от библиотечната система за предстоящ изтичащ срок или просрочие на документите, които сте заели. Препратете тези писма на library@nbu.bg без допълнителен текст.

снимка: Open book [Photography]. Christian Wiediger. Unsplash.com. Retrieved 8 April 2020, from https://unsplash.com/photos/GWucxGZvO-w

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име