Изложба „Захари Стоянов: 170 г. от рождението на българския революционер, политик, журналист и писател“

93

4-31 май 2020 г.
Библиотека

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с творчеството, дейността и живота на Захари Стоянов. Повод за изложбата е отбелязването на 170 г. от рождението на българския революционер, политик, журналист и писател. Събитието е част от Виртуалната програма на Център за книгата през месец май.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), а също така видеозаписи и съставни части от уебсайтове, които са свободно достъпни. Описани са два видеозаписа на Българска национална телевизия „Портрет на Захари Стоянов“ и „Личната колекция книги на Захари Стоянов – на 80 години“.

Сред включените в библиографията документи са: „Книжовни пристрастия: Документални очерци“ на Ани Гергова, „Литература и книгоиздателска традиция“ на Лъчезар Георгиев, „Естествена история на българския смях“ от Ясен Бориславов, „Мемоаристичните творби след Освобождениeто – фигури на автора“ от Елена Азманова-​Рударска, „Българи“ от Ефрем Каранфилов, „Писатели и други български омайници“ от Григор Николов, „Съчинения в 12 тома : Т. 10.: Български хроники III: 1879 – 1943: Поема“ от Стефан Цанев и други.

Библиографията е публикувана в сайта на библиотеката в меню „За библиотеката“, под меню „Изложби“. При необходимост по време на извънредното положение на глава от книгите или статия пишете на имейл library@nbu.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име