eLIBRARY.RU

29

До 21 май 2020 г. Библиотеката на Нов български университет организира временен достъп до платформа eLIBRARY.RU. Тя е най-голямата електронна библиотека от научни публикации в Русия с богати възможности за търсене и анализ на научна информация. В системата са включени резюмета и пълни текстове на повече от 29 милиона научни статии и публикации, включително електронни версии на повече от 5600 руски научно-технически списания. Временният достъп позволява достъп до някои от тях.

eLIBRARY.RU е интегрирана с Руския индекс за научно цитиране (RSCI) – публично достъпен инструмент за измерване на публикационната активност на учени и организации, създаден със заповед на Министерството на образованието и науката на Руската федерация.

В базата данни са отразени публикации на преподаватели от Нов български университет.

Общият брой на регистрираните институционални потребители е повече от 2800. В системата са регистрирани 1,7 милиона индивидуални потребители от 125 държави по света.

Достъпът е както в локалната, така и извън локалната мрежа на университета.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име