Електронни книги от De Gruyter и партньори

35

Библиотеката на Нов български университет организира до 30. юни 2020 г. временен достъп до електронни книги на издателство De Gruyter и неговите 17 партньори. Книгите са с година на издаване от 1650 г. до 2016 г. в тематични области архитектура и дизайн, изкуство, бизнес и икономика, компютърни науки, история, право, хебраистика, лингвистика и семиотика, литературознание, математика, музика, философия, теология и религия и други. Езикът на изданията е предимно английски и немски, но има и на френски, испански, български, унгарски, японски и други.

От системата за отдалечен достъп се избира „De Gruyter Journals“. От меню „SUBJECT AREAS“ се подбира тематичната област, в която ще се проведете търсенето. В полето за търсене се пише ключова дума. При списъка с резултати вдясно от меню „BY TYPE“ се избира „BOOK“ и от меню „BY ACCESS“ – „Licensed Access”, след това се натиска бутон „SUBMIT“.

Достъпът е както в локалната, така и извън локалната мрежа на университета.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име